Danh sách

Subsyde-M

0
Subsyde-M - SĐK VN-17194-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Subsyde-M Gel - Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylamine) 1,0% (w/w); Dầu lanh 3% (w/w); Methyl salicylate 10% (w/w); Menthol 5% (w/w)