Danh sách

Brudic

0
Brudic - SĐK VN-16591-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brudic Gel - Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylamine) 1,0% (w/w)