Danh sách

Levohistin-S Solution

0
Levohistin-S Solution - SĐK VN-21956-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Levohistin-S Solution Dung dịch uống - Mỗi 50ml chứa Levocetirizine hydrochloride 0,025g