Danh sách

Rosina

0
Rosina - SĐK VN3-89-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rosina Viên nén bao phim - Drospirenone 3mg; Ethinylestradiol 0,03mg

Rosepire

0
Rosepire - SĐK VN2-48-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Rosepire Viên nén bao phim - Drospirenone 3mg; Ethinylestradiol 0,03mg