Danh sách

Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml

0
Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml - SĐK VN-22084-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fentanyl Kalceks 0,05mg/ml Dung dịch tiêm - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrate) 0,05mg/ml