Danh sách

Ostovel 75

0
Ostovel 75 - SĐK VD-10324-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ostovel 75 - Risedronat natri 75mg (tương ứng 86,07mg Risedronat natri hemi-pentahydrat)