Danh sách

Diclosal

0
Diclosal - SĐK VD-20687-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclosal Gel bôi da - Mỗi 8 gam gel chứa Diclofenac diethylamin 0,0928g; Methyl salicilat 0,8g; Menthol 0,4g