Danh sách

Avigly

0
Avigly - SĐK VN-19456-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Avigly dung dịch tiêm - 1 ống 20ml chứa Glycyrrhizin (monoammoni glycyrrhizinat) 40,0mg; L-cystein hydrochlorid 20,0mg; Glycin 400,0mg