Danh sách

Cefadroxil 250mg

0
Cefadroxil 250mg - SĐK VD-26186-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cefadroxil 250mg Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 2,1 g chứa Cefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat) 250 mg