Danh sách

Hà thủ ô đỏ chế

0
Hà thủ ô đỏ chế - SĐK VD-21821-14 - Thuốc khác. Hà thủ ô đỏ chế Nguyên liệu - 1 kg hà thủ ô chế được sản xuất từ hà thủ ô đỏ 1,26 kg; Đậu đen 0,126 kg