Danh sách

Siro Tinfocold

0
Siro Tinfocold - SĐK VD-31099-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Siro Tinfocold Siro - 10 ml siro chứa Oxomemazin (dưới dạng Oxomemazin HCl) 3,3mg; Guaifenesin 66,6mg