Danh sách

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

0
Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% - SĐK VD-29433-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5% Dung dịch truyền tĩnh mạch - 100ml dung dịch chứa Glucose (dưới dạng glucose monohydrat 5,5g) 5g