Danh sách

Diclofen

0
Diclofen - SĐK VD-22124-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofen Gel bôi da - Mỗi 10g chứa Diclofenac diethylamin 0,116g