Danh sách

Calci glubionat Kabi

0
Calci glubionat Kabi - SĐK VD-29312-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Calci glubionat Kabi Dung dịch tiêm - Calci glubionat (tương đương 45mg hoặc 1,12 mmol Calci) 687,5mg/5ml