Danh sách

Creon 10000

0
Creon 10000 - SĐK VN-12655-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Creon 10000 Viên nang - 150mg Pancreatin tương đương Amylase 8000Ph.Eur.U; lipase 10000 Ph.Eur.U; Protease 600 Ph.Eur.U