Danh sách

Cinnaphar

0
Cinnaphar - SĐK VD-31640-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cinnaphar Thuốc mỡ dùng ngoài - Mỗi 30 gam thuốc mỡ chứa Methyl salicylat 8,1g; Menthol 3,6g; Camphor 3g