Danh sách

Phenergan

0
Phenergan - SĐK VD-25055-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Phenergan Siro - Promethazin (tương đương Promethazin HCl 0,113g) 0,1g

Buloxdine

0
Buloxdine - SĐK VN-20787-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Buloxdine Hỗn dịch uống - Mỗi 5 ml chứa Ibuprofen 0,1g
Thuốc Cemofar 10% - SĐK VD-13363-10

Cemofar 10%

0
Cemofar 10% - SĐK VD-13363-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cemofar 10% Dung dịch uống - Paracetamol 2g ; Natri saccharin 0,1g

Loresid gel

0
Loresid gel - SĐK VD-33100-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Loresid gel Gel - Mỗi tuýp 20g chứa Piroxicam 0,1g