Danh sách

Thuốc tiêm Fentanyl citrate

0
Thuốc tiêm Fentanyl citrate - SĐK VN-18481-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Thuốc tiêm Fentanyl citrate Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm ngoài màng cứng - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,1mg/2ml

Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica

0
Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica - SĐK VN-18441-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pentanyl 0,1 mg-Rotexmedica Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm truyền tĩnh mạch - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrat) 0,1mg/2ml