Danh sách

Partamol-Codein

0
Partamol-Codein - SĐK VD-29504-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Partamol-Codein Viên nén - Paracetamol 500mg; Codein phosphat hemihydrat (tương đương 22,1mg codein) 30mg