Danh sách

Pemolip

0
Pemolip - SĐK VD-32233-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pemolip Cốm pha hỗn dịch - Mỗi 1,2 gam cốm chứa Cefditoren (dưới dạng Cefditoren Pivoxil) 30mg