Danh sách

Cetecoasufa 21

0
Cetecoasufa 21 - SĐK VD-23734-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cetecoasufa 21 Viên nén - Chymotrypsin (tương đương với 4,2 mg) 4200 IU USP