Danh sách

Bitrepso

0
Bitrepso - SĐK VD-22060-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bitrepso Viên nén - Alphachymotrypsin (tương đương với 4,2 mg) 4200 IU
Thuốc Liozin - SĐK VD-22448-15

Liozin

0
Liozin - SĐK VD-22448-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Liozin Viên nén - Alphachymotrypsin (tương đương với 4,2 mg) 4200 IU