Danh sách

Parazacol 150

0
Parazacol 150 - SĐK VD-28089-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Parazacol 150 Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 901,2 mg cốm chứa Paracetamol 150 mg