Danh sách

Glubet

0
Glubet - SĐK VD-29780-18 - Thuốc khác. Glubet Viên nén - Desmopressin (dưới dạng Desmopressin acetate trihydrat 0,2096 mg) 0,2 mg

Alpha – Chymotrypsin – US

0
Alpha - Chymotrypsin - US - SĐK VD-21465-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alpha - Chymotrypsin - US Viên nén - Alpha - chymotrypsin 4200 IU (tương đương 4,2 mg)

Alpha Chymotrypsin

0
Alpha Chymotrypsin - SĐK VD-21744-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alpha Chymotrypsin Viên nén - Chymotrypsin (tương đương với 21 microkatals) 4,2 mg

Alphachymotrypsin

0
Alphachymotrypsin - SĐK VD-22104-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alphachymotrypsin Viên nén - Chymotrypsin (tương đương 21 microkatals) 4,2 mg

Alpha-Hydrolyzin

0
Alpha-Hydrolyzin - SĐK VD-23283-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alpha-Hydrolyzin Viên nén - Alphachymotrypsin (tương ứng 4200 IU chymotrypsin USP) 4,2 mg

Agichymo

0
Agichymo - SĐK VD-24701-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Agichymo Viên nén - Chymotrypsin (tương đương 4200 đơn vị Chymotrypsin USP) 4,2 mg

Chymodk

0
Chymodk - SĐK VD-22146-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chymodk Viên nén phân tán - Alphachymotrypsin (tương ứng 4200 IU chymotrypsin USP) 4,2 mg

Chymobest

0
Chymobest - SĐK VD-18952-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chymobest Viên nén - Alphachymotrypsin (tương ứng 4200 IU) 4,2 mg

Jemsho

0
Jemsho - SĐK VD-31830-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jemsho Viên nén phân tán - Alphachymotrypsin (tương ứng 4200 IU) 4,2 mg

Alphachymotrypsin

0
Alphachymotrypsin - SĐK VD-32047-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alphachymotrypsin Viên nén - Chymotrypsin 4,2 mg