Danh sách

Thuốc Calisamin - SĐK VD-18680-13

Calisamin

0
Calisamin - SĐK VD-18680-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Calisamin Thuốc bột uống - Glucosamin 1,25 g (Tương ứng với 2,1 g Glucosamin sulfat kali clorid)