Danh sách

Vipxacil

0
Vipxacil - SĐK VD-20743-14 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vipxacil Siro - Dexchlorpheniramin maleat 2 mg/5 ml; Betamethason 0,25 mg/5 ml