Danh sách

Imetamin

0
Imetamin - SĐK VD-10236-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Imetamin - Betamethason 0,25 mg, Dexchlorpheniramin maleat 2 mg

Agibetadex

0
Agibetadex - SĐK VD-10052-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Agibetadex - Betamethason 0,25 mg, Dexchlorpheniramin maleat 2 mg

Cetalecmin

0
Cetalecmin - SĐK VD-11466-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cetalecmin - Betamethason 0,25 mg, Dexchlorpheniramin maleat 2 mg

Benoramintab

0
Benoramintab - SĐK VD-14258-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benoramintab Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên nén - Betamethason 0,25 mg, Dexchlorpheniramin maleat 2 mg

Celextavin

0
Celextavin - SĐK VD-23047-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Celextavin Viên nén - Betamethason 0,25 mg; Dexchlorpheniramin maleat 2 mg