Danh sách

Cerdesfatamin

0
Cerdesfatamin - SĐK VD-30611-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cerdesfatamin Viên nén - Betamethason 0,25 mg; Dexclorpheniramin maleat 2 mg
Thuốc Agibetadex - SĐK VD-25601-16

Agibetadex

0
Agibetadex - SĐK VD-25601-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Agibetadex Viên nén - Betamethason 0,25 mg; Dexclorpheniramin maleat 2 mg

Betamineo

0
Betamineo - SĐK VD-30769-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Betamineo Viên nén - Betamethason 0,25 mg; Dexclorpheniramin maleat 2 mg