Danh sách

Denxif

0
Denxif - SĐK VD-30120-18 - Thuốc tim mạch. Denxif Viên nén - Digoxin 0,25 mg

Celezmin-Nic

0
Celezmin-Nic - SĐK VD-23308-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Celezmin-Nic Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2 mg; Betamethason 0,25 mg

Cédesfarnin

0
Cédesfarnin - SĐK VD-26685-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cédesfarnin Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2 mg; Betamethason 0,25 mg