Danh sách

Bedexlor Tablet

0
Bedexlor Tablet - SĐK VN-22224-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bedexlor Tablet Viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexchlorpheniramin e maleate 2,0mg