Danh sách

Cedetamin

0
Cedetamin - SĐK VD-22170-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cedetamin Viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexchlorpheniramin maleat 2mg

Cedetamin XD

0
Cedetamin XD - SĐK VD-27913-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cedetamin XD Viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexchlorpheniramin maleat 2mg

Cedetamin

0
Cedetamin - SĐK VD-27912-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cedetamin Viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexchlorpheniramin maleat 2mg
Thuốc Benoramintab - SĐK VD-28860-18

Benoramintab

0
Benoramintab - SĐK VD-28860-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Benoramintab Viên nén - Betamethason 0,25mg; Dexchlorpheniramin maleat 2mg