Danh sách

Mekolasmin

0
Mekolasmin - SĐK VD-14494-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Mekolasmin Hộp 2 vỉ x 15 viên nén - Betamethasone 0,25mg, dexchlorpheniramine maleate 2mg

Youngilbetalomin

0
Youngilbetalomin - SĐK VN-16551-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Youngilbetalomin Viên nén - Betamethasone 0,25mg; Dexchlorpheniramine maleate 2mg

Cedetamin TH

0
Cedetamin TH - SĐK VD-31733-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cedetamin TH Viên nén - Betamethasone 0,25mg; Dexchlorpheniramine maleate 2mg

Cedetamin

0
Cedetamin - SĐK VD-31732-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cedetamin Viên nén - Betamethasone 0,25mg; Dexchlorpheniramine maleate 2mg