Danh sách

Celezmin-Nic

0
Celezmin-Nic - SĐK VD-10828-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Celezmin-Nic - Dexclopheniramin maleat 2mg, betamethason 0,25mg dưới dạng Betamethason dipropionat