Danh sách

Eytofen

0
Eytofen - SĐK VN-20081-16 - Thuốc khác. Eytofen Dung dịch nhỏ mắt - Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarat) 0,25mg/ml

Opiphine

0
Opiphine - SĐK VN-19415-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Opiphine Dung dịch tiêm - Morphin (dưới dạng Morphin sulphat 5H2O 10mg/ml) 7,25mg/ml