Danh sách

Cestasin

0
Cestasin - SĐK VD-25335-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cestasin Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2mg; Betamethason 0,25mg

Bethadesmin

0
Bethadesmin - SĐK VD-27705-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bethadesmin Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2mg; Betamethason 0,25mg
Thuốc Celezmin-Nic - SĐK VD-26644-17

Celezmin-Nic

0
Celezmin-Nic - SĐK VD-26644-17 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Celezmin-Nic Viên nang cứng - Dexclorpheniramin maleat 2mg; Betamethason 0,25mg

Badextine

0
Badextine - SĐK VD-31757-19 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Badextine Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2mg; Betamethason 0,25mg
Thuốc Celextavin - SĐK VD-29180-18

Celextavin

0
Celextavin - SĐK VD-29180-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Celextavin Viên nén - Dexclorpheniramin maleat 2mg; Betamethason 0,25mg
Thuốc Sosallergy syrup - SĐK VD-29679-18

Sosallergy syrup

0
Sosallergy syrup - SĐK VD-29679-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Sosallergy syrup Siro thuốc - Mỗi ống 2,5ml chứa Desloratadin 1,25mg