Danh sách

Biragan Syrup

0
Biragan Syrup - SĐK VD-10092-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biragan Syrup - Paracetamol 1,2g; Pseudoephedrin hydroclorid 120mg, Clorpheniramin maleat 4mg