Danh sách

Diclofenac methyl

0
Diclofenac methyl - SĐK VD-30382-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac methyl Gel bôi da - Mỗi tuýp 20g gel chứa Natri diclofenac 0,2g

Ifen

0
Ifen - SĐK VN-20672-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ifen Hỗn dịch uống - Mỗi 60ml hỗn dịch chứa Ibuprofen 1,2g