Danh sách

Thuốc Antilox - SĐK VD-26749-17

Antilox

0
Antilox - SĐK VD-26749-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Antilox Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Magnesi hydroxyd 800,4mg; Nhôm hydroxyd gel 3030,3 mg