Danh sách

Decolgen

0
Decolgen - SĐK VD-22057-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Decolgen Siro - Paracetamol 100 mg/5 ml; Phenylephrin. HCl 2,5 mg/5 ml; Chlorpheniramin maleat 0,33 mg/5 ml