Danh sách

Tinfocold

0
Tinfocold - SĐK VD-31100-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tinfocold Viên nang cứng - Oxomemazin (dưới dạng Oxomemazin HCl) 1,65mg; Guaifenesin 33,33mg; Paracetamol 33,33mg; Natri benzoat 33,33mg

Nugesic

0
Nugesic - SĐK VD-11093-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nugesic - Oxomemazin HCl 1,85mg (tương đương 1,65mg Oxomemazin), Guaifenesin 33,33mg; Paracetamol 33,33mg, Natri benzoat 33,33mg