Danh sách

Usaralphar 8400 UI

0
Usaralphar 8400 UI - SĐK VD-31820-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Usaralphar 8400 UI Thuốc bột - Mỗi gói 1g chứa Alphachymotrypsin (tương đương Alphachymotrypsin 8,40mg) 8400 UI