Danh sách

Mexcold IMP 150

0
Mexcold IMP 150 - SĐK VD-23578-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mexcold IMP 150 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,4g chứa Paracetamol 150 mg
Thuốc Mexcold 150 - SĐK VD-26168-17

Mexcold 150

0
Mexcold 150 - SĐK VD-26168-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mexcold 150 Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,4g chứa Paracetamol 150 mg