Danh sách

Chalme

0
Chalme - SĐK VD-24516-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Chalme Hỗn dịch uống - Mỗi gói 15g chứa Nhôm hydroxyd gel khô 611,76mg; Magnesi hydroxyd 800,4mg

Alphatrypa-Fort DT.

0
Alphatrypa-Fort DT. - SĐK VD-26282-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alphatrypa-Fort DT. Viên nén phân tán - Chymotrypsin 8,4mg

Alphatrypsin 8 ODT

0
Alphatrypsin 8 ODT - SĐK VD-31464-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alphatrypsin 8 ODT Viên nén phân tán trong miệng - Alphachymotrypsin 8,4mg