Danh sách

Moprazol

0
Moprazol - SĐK VD-31119-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Moprazol Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột - Omeprazol (dưới dạng pellet Omeprazol 8,5%) 20mg

Ompral

0
Ompral - SĐK VD-22217-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Ompral Viên nang cứng chứa vi hạt bao tan trong ruột - Omeprazol (dưới dạng Omeprazol vi hạt bao tan trong ruột 8,5%) 20mg

Zaclid

0
Zaclid - SĐK VD-32077-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Zaclid Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng pellet bao tan trong ruột chứa Esomeprazol magnesi dihydrat) 8,5% 20mg