Danh sách

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml

0
Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml - SĐK VN1-241-10 - Thuốc khác. Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml Thuốc tiêm - 5-Fluorouracil

Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml

0
Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml - SĐK VN1-601-12 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Effcil Inj 250mg/5ml; 500mg/10ml Thuốc tiêm - 5-Fluorouracil