Danh sách

Panactol 150 mg

0
Panactol 150 mg - SĐK VD-33464-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panactol 150 mg Thuốc bột sủi bọt - Mỗi 1,5 g bột chứa Paracetamol 150 mg