Danh sách

Pedibufen

0
Pedibufen - SĐK VD-28744-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pedibufen Bột pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5 g chứa Ibuprofen 100 mg

Hagifen Kids

0
Hagifen Kids - SĐK VD-30130-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hagifen Kids Thuốc cốm pha hỗn dịch uống - Mỗi gói 1,5 g chứa Ibuprofen 100 mg