Danh sách

Effpadol Kids 150

0
Effpadol Kids 150 - SĐK VD-27805-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Effpadol Kids 150 Cốm sủi - Mỗi gói 1,5 g chứa Paracetamol 150 mg

Repamax Kid

0
Repamax Kid - SĐK VD-29432-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Repamax Kid Thuốc bột uống - Mỗi gói 1,5 g chứa Paracetamol 150 mg