Danh sách

Dolcetin 150

0
Dolcetin 150 - SĐK VD-26980-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolcetin 150 Thuốc bột pha hỗn dịch uống - Mỗi 1,5 g chứa Paracetamol 150mg