Danh sách

Hapacol Flu Kids

0
Hapacol Flu Kids - SĐK VD-26597-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol Flu Kids Thuốc cốm sủi bọt - Mỗi gói 1,5 g chứa Paracetamol 160mg; Phenylephrin HCl 2,5mg; Dextromethorphan HBr 5mg; Clorpheniramin maleat 1mg